About me

Contact

Joan Simó

Joan d'Austria, 70
08005 Barcelona (Poblenou)
Phone:+34 629 349 496
E-mail: hola@joansimo.tv

Català

Visc a Barcelona, soc realitzador, director creatiu i publicista.

La meva especialitat és la creació de contingut audiovisual com: fashion films, continguts per a xarxes socials, vídeos corporatius, documentals, televisió...

Vaig començar treballant com a director creatiu i publicista i, en aquell moment, vaig descobrir la meva passió per la imatge.

Actualment treballo activament creant campanyes i encàrrecs per a marques com Little Creative Factory, Isdin, Esma, 080 Barcelona Fashion, Fashion Week Madrid, Beatriz Furest, Lídia Masllorens, El Terrat, Agustí Torelló Mata, Naos, Puig, Danone, GB Foods, Bayer, Sony Music, Fedefarma, Somia, By Luma, Unit Elements, Garmin, Seat…

He treballat amb el fotògraf i realitzador Jaume de Laiguana en nombrosos projectes audiovisuals internacionals per a Shakira, Alejandro Sanz, Penélope Cruz...

De la mà d’Esther Garcia Capdevila d’ESMA, he realitzat infinitat de vídeos de moda per a la 080 Barcelona Fashion i la Setmana de la Moda de Madrid MBFWMADRID.

Un altre dels meus clients és la productora de televisió EL TERRAT, d’Andreu Buenafuente. Junts hem realitzat peces audiovisuals amb Silvia Abril, Berto Romero, David Broncano, Bob Pop, David Verdaguer…

He creat diversos videoclips i peces audiovisuals per al grup SIDONIE en els darrers deu anys.

Per a Televisió de Catalunya (TV3) he realitzat el programa sobre cinema Les cares dels Gaudí.

A nivell documental, he dirigit el documental sobre gastronomia In the Bauhaus Kitchen, basat en el centenari de la Bauhaus. Des del 2017, treballo fent vídeos per a Elsa Yranzo, pionera del food design a Espanya.

He exposat al Palau Robert de Barcelona “Ser nen a Burundi”. L’exposició era un recullde fotografies i vídeos sobre la vida dels infants a Burundi, fruit d’un viatge que vaig fera aquest país Africà de la mà d’UNICEF i Televisió de Catalunya.

El meu estil visual és innovador, elegant i creatiu. La meva estètica és cuidada i delicada, on la sensibilitat i la música sempre van de la mà.

La meva passió pel vídeo m’ha convertit en un especialista en formats virals de durada curta, que són capaços de transmetre amb una breu història l’esperit d’una marca.

M’emociona tot allò referent al vídeo. Quan tinc una bona idea, simplement la plasmo en imatges.

El meu interès per l’art, la música i la moda queda patent a cadascuna de les meves peces audiovisuals. Una estètica acurada on el detall predomina per sobre de tot. Sempre busco els detalls, jugo amb les imatges, la llum, la música… per crear una obra d’art, mentre la càmera no deixa mai de rodar.

Castellano

Resido en Barcelona, soy realizador, director creativo y publicista.

Mi especialidad es la creación de contenido audiovisual como: Fashion Films, contenidos para redes sociales, vídeos corporativos, documentales, televisión….

Empecé trabajando como director creativo y publicista y es en ese momento donde descubro mi pasión por la imagen.

Actualmente trabajo activamente creando campañas y encargos para marcas como Littlecreativefactory, Isdin, Esma, 080 Barcelona Fashion, Fashion Week Madrid, Beatriz Furest, Lídia Masllorens, El Terrat, Agustí Torelló Mata, Naos, Puig, Danone, GB …

Con el fotógrafo y realizador Jaume de Laiguana he trabajado en numerosos proyectos audiovisuales internacionales para Shakira, Alejandro Sanz, Penélope Cruz...

De la mano de Esther Garcia Capdevila de ESMA he realizado infinidad de vídeos de moda para la 080 Barcelona Fashion y la Semana de la moda de Madrid BMFWMADRID.

Otro de mis clientes es la productora de televisión EL TERRAT de Andreu Buenafuente. Juntos hemos realizado piezas audiovisuales con Silvia Abril, Berto Romero, David Broncanco, Bob Pop, David Verdaguer, …

He creado diversos videoclips y piezas audiovisuales para el grupo SIDONIE en los últimos 10 años.

Para Televisió de Catalunya TV3 he realizado el programa sobre cine: “Les cares dels Gaudí”.

A nivel documental, he dirigido el documental sobre gastronomía, “In the Bauhaus Kitchen” basado en el centenario de la Bauhaus. Desde el 2017 trabajo realizando vídeos para Elsa Yranzo, pionera en el Food Design en España.

He expuesto en el Palau Robert de Barcelona “Ser nen a Burundi”. La Exposición erauna selección de fotografías y vídeos sobre la vida de los niños en Burundi, fruto de unviaje que realicé a este país Africano de la mano de UNICEF i Televisión de Catalunya.

Mi estilo visual es innovador, elegante y creativo. Mi estética es cuidada y delicada donde la sensibilidad y la música siempre van de la mano.

Mi pasión por el vídeo me ha convertido en un especialista en formatos virales de corta duración, que son capaces de transmitir con una breve historia el espíritu de una marca.

Me emociona todo lo referente al vídeo. Cuando tengo una buena idea, simplemente la convierto en imágenes.

Mi interés por el arte, la música y la moda queda de manifiesto en cada una de mis piezas audiovisuales. Una estética acurada donde el detalle predomina por encima de todo.

Siempre busco los detalles, juego con las imágenes, la luz, la música… para crear una obra de arte, mientras la cámara no deja nunca de rodar.

English

I live in Barcelona, I am a filmaker, creative director and advertising agent.

I specialise in the creation of audio-visual content, such as: Fashion films, content for social media, corporate videos, documentaries, TV shows ...

I started working as a creative director and advertising agent, and that is when I discovered my passion for image.

At present, I am actively creating campaigns and commissions for brands, such as Littlecreativefactory, Isdin, Esma, 080 Barcelona Fashion, Fashion Week Madrid, Beatriz Furest, Lídia Masllorens, El Terrat, Agustí Torelló Mata, Naos, Puig, Danone, GB Foods, Bayer, Sony Music, Fedefarma, Somia, By Luma, Unnit Elements, Garmin, Seat, …

With photographer and producer Jaume de Laiguana, I have worked on several international audio-visual projects for Shakira, Alejandro Sanz, Penélope Cruz ...

Along with Esther Garcia Capdevila from ESMA, I have created countless fashion videos for 080 Barcelona Fashion and BMFWMADRID Madrid Fashion Week.

Another of my clients is Andreu Buenafuente’s television production company EL TERRAT. Together we have created audio-visual pieces with Silvia Abril, Berto Romero, David Broncano, Bob Pop, David Verdaguer, …

I have created several video clips and audio-visual pieces for the SIDONIE group in the last 10 years.

For Televisió de Catalunya TV3, I have produced the programme about cinema: "Les cares dels Gaudí".

As to documentaries, I have directed the documentary on cuisine, "In the Bauhaus Kitchen", based on the Bauhaus centenary. I have been making videos for Elsa Yranzo, a forerunner in food design in Spain, since 2017.

I have exhibited at the Palau Robert in Barcelona "Ser nen a Burundi" (Being a child inBurundi). The exhibition consisted of a selection of photographs and videos on the lifeof children in Burundi, based on a trip I made to this African country with UNICEF andTelevisió de Catalunya.

I have an innovative, elegant and creative visual style. I delve into careful and delicate aesthetics, where sensitivity and music always go hand in hand.

Due to my passion for video, I have become a specialist in short viral formats, which are able to convey the spirit of a brand with a short story.

I get very excited about all things video. When I have got a good idea, I just turn it into images.

My interest in art, music and fashion becomes evident in each of my audio-visual pieces. Refined aesthetics, where care for details predominates anything else.

I always look for details and play with images, light, music, etc. to create a work of art, while the camera never stops shooting.